Välkomstsida Bluegrassfestival Föreningen Biljetter Trubadurstipendie

 

Hasse Romans Trubadurstipendium

 

Grännasonen Hasse Roman var som trubadur dog förespråkare

för den svenska visan. När han gick bort 1997 tog vännen baron Rolf von Otter

initiativ till en insamling.

Drygt 80 000 kronor skänktes av Grännaborna och detta blev en grundplåt till

det trubadurstipendium på 5 000 kronor som delas ut vartannat år.

Rolf von Otter överlämande de insamlade medlen som gåva till Gränna 

Musikfrämjande som förvaltar fonden, arangerar trubadurtävling och delar ut

stipendiet. 

Kriteriet för att delta i trubadurtävlingen är att trubaduren ska vara verksam eller

bosatt i Jönköpings kommun och i sin verksamhet föra den svenska visan vidare.

Första stipendiet delades ut 1998.

 

Stipendiaterna:

 

1998  Pelle Brandt

2000  Per-Anders Görebrant

2002  Daniel Hulusjö

2004  Johan Brolin

2006  Peter Olofsson

2008  Maria Norman

2010  Matilda Dahlstrand/Anja Pierini

2011 Albin Ohlsson/Grännafestivalen

2012 Grännafestivalen

2015 Eric Moreau